O Spółce

HYDROSTER już ponad 65 lat specjalizuje się w produktach wymagających precyzji wykonawczej, szczególnie zaś w układach napędów i sterowań hydraulicznych.
Do dobrej tradycji firmy należy wdrażanie nowych technologii - stąd konieczność sprostania nowym wymogom przez kadrę inżynierską i załogę. Dodatkowo wymóg zapewnienia serwisu producenta w każdych warunkach i na całym świecie wykształcił kadrę zdolną do rozwiazywania problemów technicznych nie tylko wyrobów własnych ale też systemów współpracujących (sterowania elektryczne i elektroniczne).

Mobilność ekip i jednoczesność prowadzonych usług, nietypowość wdrożeń powodują przepływ informacji i wiedzy w firmie - korzysta się szeroko z doświadczeń poprzedników. Traktujemy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników jako jeden z aktywów firmy.

Podstawowy profil działalności spółki to:

Projektowanie kompletnych napędów i sterowań hydraulicznych dla zastosowań przemysłowych. Usługi dostaw pod klucz zawierających projekt – kompletację – dostawę – uruchomienie – serwis.

Nasze produkty:

  • pompy śrubowe nisko i średniociśnieniowe
  • cylindry hydrauliczne w wersji standardowej oraz specjalne: z zatrzaskiem oraz do obudów ścianowych
  • hydrauliczne zespoły napędowe
  • maszyny sterowe tłokowe i obrotowe
  • grodziowe drzwi wodoszczelne

Oferujemy usługi w zakresie:

  • obróbka mechaniczna i remont urządzeń w oparciu o własny park maszynowy
  • modernizacja istniejących układów hydraulicznych
  • powłoki Cr, 2xCr, ceramiczne.

Wysokie kwalifikacje załogi

Duży potencjał produkcyjny (ponad 200 zatrudnionych, wysokie kwalifikacje załogi, własne zaplecze projektowo-techniczne oraz serwis pozwalają na odgrywanie znaczącej roli na rynku krajowym oraz na skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych. O poziomie technicznym wyrobów HYDROSTERU świadczyć mogą szerokie asortymentowo zastosowanie w przemyśle okrętowym oraz lądowych, jak hutnictwo, maszyny górnicze, instalacje petrochemiczne, zasilania w elektrociepłowniach jak również uzyskanie ponad 120 patentów i świadectw ochronnych na własne konstrukcje.

Gwarantowana jakość

W zależności od wymagań klienta, wyroby nasze mogą być produkowane według przepisów i z odbiorem różnych Instytucji Kontrolnych i Towarzystw Klasyfikacyjnych. Każdy wyrób jest sprawdzony i otrzymuje świadectwo Zakładowej Kontroli Jakości. Od roku 1995 w przedsiębiorstwie obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.
 

Projekt i realizacja: SWgroup CMS