English  Polish

English  Polish

Kompleksowe usługi z zakresu hydrauliki siłowej

REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS Sp. z o.o. to nowa nazwa firmy HYDROSTER działającej w strukturach REMONTOWA HOLDING S.A. Firma od ponad 70 lat rozwija swoje doświadczenie w złożonych produktach wymagających precyzji wykonawczej, szczególnie w układach napędów i sterowań hydraulicznych.

Precyzyjna produkcja, eksport na rynki całego świata, światowy serwis 24/7, mobilność ekip i jednoczesność prowadzonych usług, nietypowość wdrożeń wymagają najwyższej jakości wiedzy, doświadczenia pracowników i doskonałego zarządzania.

AKTUALNOŚCI:

Zarządy firm:
– Remontowa Hydroster Systems
oraz
– Hydromega

informują, iż w wyniku zrealizowanej transakcji zakupu firma Hydromega nabyła od firmy Remontowa Hydroster Systems zakład produkcyjny w Prabutach.

Wolą nowego właściciela jest utrzymanie zatrudnienia w przejętym zakładzie, a także kontynuacja i rozwój produkcji cylindrów hydraulicznych, pomp śrubowych i innych pokrewnych wyrobów pod własną marką. Wyroby te uzupełnią ofertę handlową firmy, pozwalając na kompleksową obsługę szeregu odbiorców.

Poprzedni właściciel w dalszym ciągu prowadził będzie działalność w swojej głównej siedzibie w Gdańsku, zapewniając serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla wyrobów wyprodukowanych w zakładzie w Prabutach przed datą przejęcia.

Równocześnie obie firmy podpisały umowę ramową o współpracy zapewniającą nieprzerwaną obsługę klientów w zakresie wspólnej oferty rynkowej i określającą podstawowe ramy współpracy.