English  Polish

English  Polish

OFERTA: Sprzedaż wyrobów i części zamiennych

Cylindry hydrauliczne

Cylindry hydrauliczne stanowią kluczowy element systemów hydrauliki siłowej umożliwiając precyzyjną kontrolę ruchu i wywieranie znacznej siły. Służą do podnoszenia, przenoszenia i manipulowania ciężkimi ładunkami, są kluczowymi komponentami umożliwiającymi sterowanie

Ruchem urządzeń roboczych. Wykorzystuje się je m.in. W zakładach produkcyjnych, stalowniach, kopalniach, portach, maszynach budowlanych i rolniczych, na statkach, platformach wiertniczych, jazach rzecznych czy turbinach wiatrowych.

Rodzaje oferowanych cylindrów hydraulicznych:

Pompy hydrauliczne

Pompy hydrauliczne są sercem systemów napędowych zapewniając niezbędną siłę do poruszania urządzeń i maszyn. W sektorze morskim, pompy hydrauliczne są używane do sterowania urządzeniami na statkach w tym sterami, windami, podnośnikami i innymi. Znajdują też zastosowanie na platformach wiertniczych i innych jednostkach pływających.

Rodzaje oferowanych pomp hydraulicznych:

Maszyny sterowe

Statki muszą być wyposażone w niezawodne urządzenie sterowe zapewniając osiągnięcie właściwości manewrowych. Obok płetwy i trzonu istotnym elementem zestawu sterowego jest maszyna sterowa, która umożliwia przestawienie steru oraz wykazuje się odpornością na działanie sił, którym jest poddawana podczas eksploatacji statku.

Rodzaje oferowanych maszyn sterowych:

Drzwi grodziowe wodoszczelne

Drzwi grodziowe wodoszczelne są przeznaczone do szczelnego zamykania przejść w grodziach wodoszczelnych na statkach. Zamykanie drzwi zabezpiecza określone sekcje statku w przypadku awarii przed zalaniem pomieszczeń ładunkowych, maszynowni lub innych obszarów. Dzięki układowi sterowania otwieranie i zamykanie drzwi grodziowych możliwe jest na kilka sposobów w zależności od potrzeb. Może to być sterowanie lokalne, awaryjne sterowanie ręczne lub zdalne zamykanie z mostka.

Rodzaje drzwi grodziowych wodoszczelnych:

Przeznaczenie:

Cylindry hydrauliczne stanowią kluczowy element systemów hydrauliki siłowej umożliwiając precyzyjną kontrolę ruchu i wywieranie znacznej siły. Służą do podnoszenia, przenoszenia i manipulowania ciężkimi ładunkami, są kluczowymi komponentami umożliwiającymi sterowanie

Ruchem urządzeń roboczych. Wykorzystuje się je m.in. W zakładach produkcyjnych, stalowniach, kopalniach, portach, maszynach budowlanych i rolniczych, na statkach, platformach wiertniczych, jazach rzecznych czy turbinach wiatrowych.

Rodzaje oferowanych cylindrów hydraulicznych:

 • Tłokowe dwustronnego działania
 • Teleskopowe
 • Nurnikowe

Pompy hydrauliczne są sercem systemów napędowych zapewniając niezbędną siłę do poruszania urządzeń i maszyn. W sektorze morskim, pompy hydrauliczne są używane do sterowania urządzeniami na statkach w tym sterami, windami, podnośnikami i innymi. Znajdują też zastosowanie na platformach wiertniczych i innych jednostkach pływających.

Rodzaje oferowanych pomp hydraulicznych:

 • Śrubowe niskociśnieniowe (do 1,6 mpa) typu: ACE, ACG, ACF, ABQ
 • Zębate
 • Tłoczkowe zmiennego wydatku

Statki muszą być wyposażone w niezawodne urządzenie sterowe zapewniając osiągnięcie właściwości manewrowych. Obok płetwy i trzonu istotnym elementem zestawu sterowego jest maszyna sterowa, która umożliwia przestawienie steru oraz wykazuje się odpornością na działanie sił, którym jest poddawana podczas eksploatacji statku.

Rodzaje oferowanych maszyn sterowych:

 • Tłokowe
 • Obrotowe

Drzwi grodziowe wodoszczelne są przeznaczone do szczelnego zamykania przejść w grodziach wodoszczelnych na statkach. Zamykanie drzwi zabezpiecza określone sekcje statku w przypadku awarii przed zalaniem pomieszczeń ładunkowych, maszynowni lub innych obszarów. Dzięki układowi sterowania otwieranie i zamykanie drzwi grodziowych możliwe jest na kilka sposobów w zależności od potrzeb. Może to być sterowanie lokalne, awaryjne sterowanie ręczne lub zdalne zamykanie z mostka.

Rodzaje drzwi grodziowych wodoszczelnych:

 • O napędzie hydraulicznym
 • O napędzie elektrycznym

Przeznaczenie:

 • Statki pasażerskie i towarowe
 • Okręty o przeznaczeniu wojskowym
 • Konstrukcje Offshore